Ay: 4 Yıl: 2022
Sayı: 1 Cilt: 14

Editörden

Editörden
 • Haner Direskeneli
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 0-0

Orijinal Araştırma

Romatoid artritli bireylerde “öz bakım davranışları ölçeğinin” Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği
 • Berna Cafer Karalar
 • Yasemin Tokem
 • Filiz Özel
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 1-6 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.09797
Behçet hastalığında serebral venöz sinüs trombozu: Retrospektif tek merkezli bir çalışma
 • Lütfi Akyol
 • Kerim Aslan
 • Cemal Gürbüz
 • Metin Özgen
 • Mehmet Sayarlıoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 7-14 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.35220
Behçet hastalığında iskemi modifiye albümin düzeyleri yükselmiş, tiyol/disülfit homeostazisi ise bozulmuştur
 • Ahmet Kor
 • Yüksel Maraş
 • Ebru Atalar
 • Esra Fırat Oğuz
 • Kevser Gök
 • Özcan Erel
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 15-22 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.36844
Romatoid artritte akciğer tomografisi bulguları ve klinik özelliklerle ilişkileri
 • Sevtap Acer Kasman
 • Mehmet Engin Tezcan
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 23-28 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.92400

Olgu Sunumu

Temporal arter tutulumu olan ANCA ilişkili vaskülit: Olgu sunumu
 • Özkan Varan
 • Betül Öğüt
 • Hamit Küçük
 • Abdurrahman Tufan
 • Ayşe Dursun
 • Berna Göker
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 29-31 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.09719
Morfea ve ellerde fasiit gelişen bir olgu
 • Mehtap Tınazlı
 • Hülya Vahedi
 • Deniz Aydın
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 32-35 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.18480
Karaciğer apsesi mi yoksa nekrozu mu? Sistemik lupus eritematoz ve antifosfolipid antikor sendromu olan hastada tanısal ikilem: Olgu eşliğinde kısa bir derleme
 • Reşit Yıldırım
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Mustafa Dinler
 • Deniz Arık
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 36-39 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.88597
Hipofiz adenomu ile tekrarlayan polikondrit birlikteliği
 • Narges Nazeri
 • Zeinab Saremi
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 40-45 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.98608

Haberler

2021 Yılından Haberler
 • Gülay Koca
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 46-57

Dergi Hakkında

Makale Araçları