Olgu Sunumu

Hidroksiklorokin kullanımından sonra akut generalize ekzantematöz püstüloz gelişen ve ilaç kesilmesine rağmen olağan iyileşme sürecini takip etmeyen bir olgu

10.4274/raed.galenos.2023.46855

  • Melih Kızıltepe
  • Emel Oğuz Kökoğlu
  • Yasemin Özden Eldemir
  • Senem Şaş
  • Abdurrahman Soner Şenel

Gönderim Tarihi: 22.02.2023 Kabul Tarihi: 10.06.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(3):171-174

Akut generalize ekzantematöz püstüloz, genellikle ani başlangıçlı ve tüm vücutta yaygın döküntülerle seyreden bir hastalıktır. Ödemli eritem zemininde akut gelişen, steril püstüllerle karakterize bir durumdur. Genellikle ilaca bağlıdır ve romatoloji pratiğinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokin, akut generalize ekzantematöz püstülozun nadir nedenlerinden biridir. Genellikle ilaç kesildikten sonra spontan gerileme beklenir. Altmış yaşında bir kadın hastada hidroksiklorokin tedavisi sırasında akut generalize ekzantematöz püstüloz gelişti. İlaç kesilmesine ve steroid tedavisine rağmen lezyonlar dirençliydi. Bunun üzerine methotrexate başlanan hastanın tedaviyle lezyonları tamamen geriledi. Bu olgu sunumu ile nadir görülen hidroksiklorokin-akut jeneralize ekzantematöz püstüloz ilişkisi ve metotreksat ile tedavisi konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut generalize ekzantematöz püstüloz, olgu sunumu, hidroksiklorokin, methotrexate

Tam Metin (İngilizce)