Orijinal Araştırma

Sistemik skleroz ve primer Sjögren sendromu hastalarında ekzokrin pankreas disfonksiyonu

10.4274/raed.galenos.2023.92486

 • Hasan Satış
 • Burak Arslan
 • Serdar Can Güven
 • Reyhan Bilici Salman
 • Hakan Babaoğlu
 • Nuh Ataş
 • Aslıhan Avanoğlu Güler
 • Hazan Karadeniz
 • Berna Göker
 • Şeminur Haznedaroğlu
 • Mehmet Akif Öztürk
 • Abdurrahman Tufan

Gönderim Tarihi: 03.05.2022 Kabul Tarihi: 22.02.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(1):1-5

Amaç:

Skleroderma (SSc) ve primer Sjögren sendromunda (pSS) gastrointestinal problemlerle sıklıkla karşılaşılır. Pankreasın bu hastalıklardan etkilendiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, SSc ve pSS hastalarında ekzokrin pankreas yetmezliğinin ve hastanın gastrointestinal problemlerine olası etkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem:

2013 ve 2016 Amerikan Romatoloji Birliği/Avrupa Romatoloji Birliği kriterlerine göre SSc veya pSS hastası tanısı alan hastalar incelendi. Fonksiyonel değerlendirme için gastrointestinal yaşam kalitesi anketi kullanıldı. Katılımcılardan dışkı örnekleri alındı ve ELISA kiti ile ölçülen dışkı elastaz düzeyi (fe) bakıldı.

Bulgular:

Çalışmaya kırk SSc ve kırk bir pSS hastası alındı. Gruplar benzer hastalık süresine, yaş ve cinsiyet dağılımına sahipti. Fe düzeyleri gruplar arasında farklı değildi, SSc hastaları 437±128 μg/g ve pSS hastaları 428±149 μg/g idi. Patolojik fekal elastaz seviyeleri sergileyen hastaların oranı da gruplar arasında aynıydı (sırasıyla %12,2’ye karşı %7,5). Ancak, fonksiyonel anket puanları SSc grubunda daha kötüydü

Sonuç:

Gastrointestinal problemler, SSc hastalarında daha çok olmak üzere, bağ dokusu romatizması olan bireylerde yaygın olarak görülmektedir. Pankreatik ekzokrin disfonksiyonu bu hasta gruplarında nadir görülmekle beraber, bu şikayetlerin gelişmesine katkısı sınırldır.

Anahtar Kelimeler: Sistemik skleroz, primer Sjögren sendromu, fekal elastaz, pankreas ekzokrin fonksiyonu, bağ dokusu hastalığı

Tam Metin (İngilizce)