Davetli Derleme

Aksiyal spondiloartritte Th-17 yolağı neleri değiştirdi?
 • İsmail Sarı
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 21-27 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S104
Aksiyal spondiloartrit hastalık progresyonunun görüntülemeye yansıması
 • Servet Akar
 • Dilek Solmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 54-66 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.S108

Kitap Tanıtımı

Kitap tanıtımı; ankilozan spondilitten aksiyal spondiloartrite uzanan yolculuk
 • Fatoş Önen
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 33-34 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.80664

Orijinal Araştırma

Tümör nekrozis faktör-alfa inhibitörü tedavisi gereken aksiyal spondiloartritli kadın hastalarda klinik özellikler ve tedavi sonuçları
 • Yasemin Yalçınkaya
 • Özlem Pehlivan
 • Nihat Hüseyinsinoğlu
 • Numune Aliyeva
 • Shirkhan Amikishiyev
 • Bahar Artım Esen
 • Ahmet Gül
 • Murat İnanç
 • Mahmude Lale Öcal
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 100-106 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.76486

Dergi Hakkında

Makale Araçları