p-ISSN: 1301-4021
e-ISSN: 2147-2548
Editör
Haner Direskeneli
2017 Cilt 9
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
Editörün Seçimi
     
  Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve ilişkili faktörler: Tek merkez deneyimi  
    Dilek Solmaz ve ark. / 2015;7(1):1-5  
   
  Ankilozan spondilitli (AS) hastaların %25-35'inde kalça tutulumu olmaktadır ve bu durum artmış iş gücü kaybı ve kötü prognoz ile ilişkilidir. Biz bu çalışmada kalça tutulumu ve bununla ilişkili olabilecek demografik, klinik ve laboratuvar parametrelerini saptamayı amaçladık. Çalışmaya 262 AS hastası dahil edildi. Klinik, laboratuvar, aktivite ve radyografik verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Radyolojik kalça tutulumunu tanımlamada Bath AS Radiology Index (BASRI) kalça indeksi kullanıldı. İki ve üzerindeki skorlar kalça tutulumu olarak tanımlandı. Devamı...  

XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri
28 Ekim - 1 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleştirilen XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi'nde sunulan bildirilnrin özetleri Ek Sayı olarak yayımlandı.


Sertolizumab Pegol Özel Sayısı
Ek Sayı olarak Eylül 2015 tarihinde yayımlanan sertolizumab pegol özel sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

RAED Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi
     
RAED Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı birlik ve inisiyatiflerin, dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki danışman (hakem) tarafından incelenmek suretiyle tek-kör eş değerlendirme (peer review) sürecine alınır. Dergimiz gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği hakkını saklı tutar. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan denekler kullanımına yönelik incelemeler söz konusu olabilir. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, yayımlanma sonrası aşamada saptanabilecek bu standartlarla ilgili herhangi bir uyumsuzluk durumunda da geçerlidir ve yazının yayımdan geri çekilmesini gerektirir. Yayın etiği gereği dergimiz intihal ya da duplike yayın şüphesi durumlarını rapor edecektir. Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Devamı...
İçerikten Seçmeler...
     
Romatoid artritte sertolizumab pegol (CZP) kullanımı
  Nevsun İnanç / 2015;7(Suppl 1):S1-S7
Romatolojik hastalarda biyolojik ilaç kullanımı öncesi (viral) hepatit tarama kılavuzu
  Ömer Karadağ ve ark. / 2015;7(1):28-32
Nadir görülen kronik dirsek monoartriti: Bir tüberküloz vakası
  Fatih Bağcıer ve ark. / 2015;7(1):20-23
Dev hücreli (temporal) arterit
  Mehmet Ali Balcı ve Ömer Nuri Pamuk / 2015;7(1):10-15
Ankilozan spondilit hastalarında golimumab kullanımı: HÜR-BİO/Spondiloartrit gerçek yaşam deneyimi
  Abdulsamet Erden ve ark. / 2015;7(1):6-9
 
 
Editörden
Sevgili Meslekdaşlarım,

RAED Dergisi Editörlüğünü, TRD Yönetim Kurulu önerisi ile, 2014 yılından başlayarak üstlendim. Öncelikle son dört yıl boyunca bu zor görevi yürüten Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi titiz yaklaşımı ve yoğun emeği ile, geçen dört yılda, derginin zengin ve kaliteli bir içeriğe sahip olmasını sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde ben ve Editör Yardımcısı arkadaşlarımın hedefi aynı yayın politikasının sürdürülmesi ve Türk romatoloji topluluğuna yakışır bir derginin devamını sağlamak olacaktır. Bu amaçla özgün klinik araştırmalar başta olmak üzere derleme, olgu bildirimi vb. tüm akademik çalışmalarınızla RAED Dergisini desteklemeye devam edeceğinizi umuyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Haner Direskeneli
Editör

Open Access
RAED Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...


Derleme Gönderecek Yazarların Dikkatine!
Derleme yazı göndermeden önce Editör ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


Çevrimiçi Yazı Kabulü!
RAED Dergisi'ne yazılarınızı çevrimiçi (online) gönderebilirsiniz.


Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?


Makale Kontrol Listesi
RAED Dergisi'ne göndereceğiniz yazılarınızı son bir kez gözden geçirmeniz için bir kılavuzunuz var.

Seçilmiş Başlıklar
     
Antifosfolipid sendromu
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon
Büyük damar vaskülitleri
Dev hücreli (temporal) arterit
Dirençli sistemik vaskülitler
Hedefe yönelik tedavi (T2T)
Osteoartritte radyoloji
Romatoid artritte sertolizumab pegol
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
 
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Rheumatology Society of Turkey (TRD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2017, TRD.
Creative Commons License
RAED Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.