p-ISSN: 1301-4021
e-ISSN: 2147-2548
Editör
Haner Direskeneli
2018 Cilt 10
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
Editörün Seçimi
     
  Biyolojik tedaviler  
    Elif Er Gülbezer, Gökhan Keser / 2017;9(1-2):11-31  
   
  Biyolojik tedaviler, hastalık gelişim sürecinde rol alan immün veya genetik mediyatörlerden birini özgün olarak hedef alan ilaçlardır. Üretimleri yüksek teknoloji gerektiren ve maliyetleri oldukça fazla olan biyolojik tedavi ajanlarının sayıları ve çeşitleri sürekli artmaktadır. Romatolojide kullanılan biyolojik ajanların başlıcaları; anti-TNF inhibitörleri, IL-1β inhibitörleri, IL-6R inhibitörü tosilizumab, B hücre delesyonu yapan rituksimab ve T hücre ko-stimülasyon inhibitörü olan abatasepttir. Bunlar yanında kullanıma yeni giren veya girmek üzere olan biyolojik ajanlar da mevcuttur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriyatik artrit, juvenil idiyopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, erişkin Still hastalığı ve ANCA ilişkili sistemik vaskülitler gibi farklı hastalık gruplarında, özellikle konvansiyonel tedavilere dirençli hastalarda, önemli tedavi alternatifi oluşturmaktadırlar. Devamı...  

XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri
18-22 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi'nde sunulan bildirilerin özetleri 9. cilt ek sayıda yayınlandı.


Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu Bildiri Özetleri
5-8 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin özetleri 8. cilt sayı 1-2'de yayınlandı.

RAED Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi
     
RAED Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı birlik ve inisiyatiflerin, dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış (bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metin yayımlanmış bildiriler dahil) veya yayımlanmak üzere eşzamanlı olarak herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar, bir Editör ve en az iki danışman (hakem) tarafından incelenmek suretiyle tek-kör eş değerlendirme (peer review) sürecine alınır. Dergimiz gönderilen yazıların herhangi bir aşamada, amaca yönelik bir yazılım aracılığıyla intihal açısından incelenebileceği hakkını saklı tutar. Bu amaçla intihale yönelik izinsiz alıntı ya da düzmece veriler, sahtecilik (tablo şekil ya da araştırma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiş olması) ve araştırmada uygunsuz insan ya da hayvan denekler kullanımına yönelik incelemeler söz konusu olabilir. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu standartlara uygun olmayan yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural, yayımlanma sonrası aşamada saptanabilecek bu standartlarla ilgili herhangi bir uyumsuzluk durumunda da geçerlidir ve yazının yayımdan geri çekilmesini gerektirir. Yayın etiği gereği dergimiz intihal ya da duplike yayın şüphesi durumlarını rapor edecektir. Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Devamı...
İçerikten Seçmeler...
     
Geriatrik dönemde karşılaşılan romatolojik hastalıkların izleminde karşılaşılan sorunlar
  Neslihan Yılmaz ve ark. / 2017;9(1-2):1-5
Poliarteritis nodoza (PAN): Tek bir hastalık mı?
  Ömer Karadağ / 2017;9(1-2):6-10
Behçet hastalığında IL-33'ün rolü
  Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer ve ark. / 2017;9(1-2):32-34
Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olguda fizyoterapinin etkinliği
  Bilge Başakcı Çalık ve ark. / 2017;9(1-2):35-38
Kolayca atlanabilecek bir tanı: Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu (R3SPE)
  Sezin Turan ve Hakan Emmungil / 2017;9(1-2):39-42
Behçet sendromu ve amiyotrofik lateral skleroz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
  Veysel Suzan ve ark. / 2017;9(1-2):43-46
 
 
Editörden
Sevgili Meslekdaşlarım,

RAED Dergisi Editörlüğünü, TRD Yönetim Kurulu önerisi ile, 2014 yılından başlayarak üstlendim. Öncelikle son dört yıl boyunca bu zor görevi yürüten Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi titiz yaklaşımı ve yoğun emeği ile, geçen dört yılda, derginin zengin ve kaliteli bir içeriğe sahip olmasını sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde ben ve Editör Yardımcısı arkadaşlarımın hedefi aynı yayın politikasının sürdürülmesi ve Türk romatoloji topluluğuna yakışır bir derginin devamını sağlamak olacaktır. Bu amaçla özgün klinik araştırmalar başta olmak üzere derleme, olgu bildirimi vb. tüm akademik çalışmalarınızla RAED Dergisini desteklemeye devam edeceğinizi umuyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Haner Direskeneli
Editör

Open Access
RAED Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...


Derleme Gönderecek Yazarların Dikkatine!
Derleme yazı göndermeden önce Editör ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


Çevrimiçi Yazı Kabulü!
RAED Dergisi'ne yazılarınızı çevrimiçi (online) gönderebilirsiniz.


Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?


Makale Kontrol Listesi
RAED Dergisi'ne göndereceğiniz yazılarınızı son bir kez gözden geçirmeniz için bir kılavuzunuz var.

Seçilmiş Başlıklar
     
Antifosfolipid sendromu
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon
Büyük damar vaskülitleri
Dev hücreli (temporal) arterit
Dirençli sistemik vaskülitler
El osteoartriti
Osteoartritte radyoloji
Romatoid artritte sertolizumab pegol
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
 
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Rheumatology Society of Turkey (TRD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, TRD.
Creative Commons License
RAED Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.